We waren op weg en vielen in een diep gat. We konden er niet uit komen en
wisten niet waarom we er niet uit kwamen. Ik dacht dat het wel jouw fout of
mijn fout moest zijn. Het lukte niet er uit te komen – en we bleven er maar wat
in rondhangen.

We waren op weg en kwamen in hetzelfde gat terecht. We begrepen het niet,
weer niet. Ik dacht nog steeds dat het jouw fout of mijn fout wel moest zijn. Het
was een hele worsteling en we realiseerden ons dat we hulp nodig hadden er uit
te kunnen komen. Maar ook dat lukte nog niet direct. En toen eindelijk wel.
We hadden hulp gevonden. We waren op weg en vielen in hetzelfde gat. We
begrepen het nu wat beter, hoe we erin waren gekomen. We begonnen te
begrijpen dat het niet jouw fout en niet mijn fout was, het was het probleem
van onze destructieve spiraal. Het kostte heel wat moeite uit het gat te komen –
maar het lukte ons.

We gingen door met het aannemen van de hulp. We waren op we en vielen
weer in dat diepe, diepe gat.

We wisten nu zeker dat het weer die destructieve
spiraal was, we waren er weer in terecht gekomen. We wisten nu ook dat we
allebei pijn hadden en leden. We hielden elkaar vast en hielpen elkaar er uit.

We hadden nog steeds hulp. We waren op weg en zagen het gat. We reikten
naar elkaar en bereikten elkaar – en liepen er om heen.

We vielen er niet in.We hadden geen hulp meer nodig.

We hadden elkaar goed vast en kozen een
andere weg.

bron: www.eft.nl

CategoryGeen categorie

© 2020 Alles over EFT Deze website wordt gehost bij MijnHosting.org