Workshop rondom EFT en de waardevolle toepassing daarvan in de scheidingsverwerking die in een echtscheidingsproces een belangrijke plaats inneemt.  Ex-partners die elkaar blijven vasthouden in een negatief communicatiepatroon, waarbij de emoties hoog oplopen.  Vaak moeizaam te doorbroken. Het meerzijdig niet-partijdig zijn is een hele opgave.

Wat is EFT?

Emotionally Focused Therapy, een relatietherapie wat is ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding tussen paren te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die gevuld in de methode EFT.

De methode EFT en de waardevolle inzichten uit deze bewezen wetenschappelijke  relatietherapie helpen ook bij de scheidingsverwerking. De transitie van partners naar collega ouders. Ook legt het een basis voor nieuwe relaties.

Emoties tijdens een scheiding worden hierbij niet gezien als irrationeel, maar zijn juist vanuit de hechtingstheorie goed te plaatsen als een (soms wanhopig) gevecht voor behoud van de verbinding. Vanuit dit perspectief zijn er verschillende negatieve interactiepatronen te herkennen tussen mensen.

Het EFT model blijkt een praktisch en veelal verhelderend instrument te zijn, waar op verschillende manieren en in diverse contexten mee gewerkt kan worden. Juist tijdens een mediationtraject waar de emoties hoog op kunnen lopen, kan herkenning en het inzichtelijk maken van deze patronen een belangrijke bijdrage leveren aan het werken aan een gemeenschappelijk belang/ doel. Een en ander is noodzakelijk om tot goede afspraken te komen. Erkenning geven aan de dieper gewortelde hechtingsbehoeften kan voor beide partijen meer rust en ruimte brengen en legt een basis voor het collega ouderschap.

Workshop EFM voor collega ouders

De inzichten vanuit de EFT worden in deze workshop vertaald naar de context van conflicthantering.  De interventies vanuit de EFT bieden concrete en praktische handvatten voor het beter kunnen hanteren van (repeterende) heftige emoties en (repeterende) heftige conflicten. Deze emoties welke veelal de bron vormen van conflictgedrag leer je met behulp van EFT te benutten als sleutel tot succesvolle deëscalatie en oplossing van het conflict.

Wilt u meer weten over deze workshop neem dan gerust contact met ons op info@brabantsemeesters.nl

 

 

 

CategoryGeen categorie

© 2020 Alles over EFT Deze website wordt gehost bij MijnHosting.org